Card image

������������������������ | เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เพนชัน 85/7

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

image

เริ่มต้นวางแผนเกษียณอย่างสบายใจ

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี
image

ยิ้มรับกับเงินบำนาญ ต่อยอดการใช้ชีวิตวัยเกษียณให้มั่นคง

รับเงินบำนาญทุกปีถึงอายุ 85 ปี และรับเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น สูงสุด 24% ของทุนประกันภัย
image

อุ่นใจกับความคุ้มครอง ทั้งก่อนและหลังเกษียณ

รับเงินก้อน หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ก่อนรับเงินบำนาญ และช่วงรับเงินบำนาญ
image

ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท (ไม่รวมเบี้ยประกันชีวิตของแผนประกันอื่นๆ) 
รับรายละเอียดเบี้ยประกันติดต่อสำนักงานตัวแทน

FWD ประกันชีวิต (สำนักงานรามอินทรา) เลขที่ใบอนุญาต : 6201009127

  647 ถ.รามอินทรา (ระหว่างซอย 43-45)   แขวงท่าแร้ง   เขตบางเขน   กรุงเทพมหานคร   10230

   Me.AgentThailand@gmail.com

     0656515328

    021164915 , 0863993294 คุณเกตุ