Card image

แบบบำนาญ | เกษียณหรรษา (Pension)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • อายุรับประกัน 20 - 60 ปี
  • เลือกระยะเวลาชำระได้ 3 แบบ คือ ถึงอายุ 55 , 60  หรือถึงอายุ 65 ปี 
  • รับเงินบำนาญต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่อายุ 55 ถึงอายุ 85 ปี 
  • รับรองการจ่ายเงินบำนาญขั้นต่ำ 10 งวด
  • ลดหย่อนภาษีตามกฏหมายส่วนเติมได้สูงสุด 300,000 บาท
  • สามารถเลือกจ่ายเบี้ยได้ตามจำนวนเงินต้องการ
รับรายละเอียดเบี้ยประกันติดต่อสำนักงานตัวแทน

FWD ประกันชีวิต (สำนักงานรามอินทรา) เลขที่ใบอนุญาต : 6201009127

  647 ถ.รามอินทรา (ระหว่างซอย 43-45)   แขวงท่าแร้ง   เขตบางเขน   กรุงเทพมหานคร   10230

   Me.AgentThailand@gmail.com

     0656515328

    021164915 , 0863993294 คุณเกตุ