Card image

ประกันสะสมทรัพย์ | ไลฟ์ เซฟวิ่ง 30/15

เอฟดับบลิวดี ไลฟ ์เซฟวิ่ง 30/15

เมื่อชีวิตเข้าสู่วัยทำงาน มีรายได้เป็นของตนเอง สามารถรับผิดชอบสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้มากขึ้นเริ่มมมองหาเป้าหมายให้ตนเอง เพื่อสร้างความท้าทายและแรงบันดาลใจ รวมทั้งสร้างประสบการณ์ใหม่เพื่อต่อยอดให้อนาคต ถ้าทำตามเป้าหมายได้สำเร็จคงจะเป็นความภูมืใจครั้งใหญ่ทั้งตัวเองและคนในครอบครัว ประกันเอฟดับบลิวดี ไลฟ์ เซฟวิ่ง 30/15 สำหรับคนเริ่มต้นทำงาน ช่วยวางแผนการเงินระยะยาว เพื่อถึงเป้าหมายได้อย่างมั่นใจด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่าและความคุ้มครองตลอดสัญญา เพื่อความสบายใจ การเก็บเงินครั้งนี้จะต้องสำเร็จแน่นอน  


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สะสมทรัพย์ 30/15

- รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง 15 รับเงินคืนปีละ 5% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16 ถึง 30 มั่นใจ รับเงินคืนทุกปี

- รับเงินก้อน 145% ของทุนประกันภัย คุ้มค่าเงินออม รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา

- ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 250% ของทุนประกันภัย ในปีกรมธรรม์ที่ 13 ถึง 30 วางใจ กับความคุ้มครองชีวิตตลอด 30 ปี

- สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ทั้งความคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ- ดาวน์โหลดโบรชัวร์  30_15(25640611).pdf

รับรายละเอียดเบี้ยประกันติดต่อสำนักงานตัวแทน

FWD ประกันชีวิต (สำนักงานรามอินทรา) เลขที่ใบอนุญาต : 6201009127

  647 ถ.รามอินทรา (ระหว่างซอย 43-45)   แขวงท่าแร้ง   เขตบางเขน   กรุงเทพมหานคร   10230

   Me.AgentThailand@gmail.com

     0656515328

    021164915 , 0863993294 คุณเกตุ