Card image

ประกันสะสมทรัพย์ | ไลฟ์ เซฟวิ่ง 24/12

เอฟดับบลิวดี ไลฟ์ เซฟวิ่ง 24/12

เพราะการใช้ชีวิตในยุคนี้ต้องพยายามวางแผนบริหารจัดการให้ดี จะได้ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะอนาคตของคนที่รักและห่วงใย ยิ่งต้องเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นคงให้อุ่่นใจไมว่า่จะเกิดอะไรขึ้น อนาคตของทุกคนในครอบครัวจะไม่กระทบอย่างแน่นอน ประกันเอฟดับบบลิวดี ไลฟ์ เซฟวิ่ง 24/12 แผนออมเงินที่มาพร้อมความคุ้มครองชีวิตเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ครอบครัว อิ่มใจรับเงินคืนทุกปี และรับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา ให้คุณและครอบครัวอุ่นใจก้าวสู่เป้าหมายอย่างมั่งคง 


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สะสมทรัพย์ 24/12

- รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง 12 รับเงินคืนปีละ 5% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 13 ถึง 24 สบายใจ รับเงินคืนทุกปี

- รับเงินก้อน 235% ของทุนประกันภัย มั่นใจ รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา

- คุ้มครองชีวิตสูงสุด 300% ของทุนประกันภัย ในปีกรมธรรม์ที่ 10 ถึง 24 วางใจ กับความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่อง 24 ปี

- สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ทั้งความคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง อุบัติเหตุุ


- ดาวน์โหลดโบรชัวร์  24_12(25640611).pdf

รับรายละเอียดเบี้ยประกันติดต่อสำนักงานตัวแทน

FWD ประกันชีวิต (สำนักงานรามอินทรา) เลขที่ใบอนุญาต : 6201009127

  647 ถ.รามอินทรา (ระหว่างซอย 43-45)   แขวงท่าแร้ง   เขตบางเขน   กรุงเทพมหานคร   10230

   Me.AgentThailand@gmail.com

     0656515328

    021164915 , 0863993294 คุณเกตุ